TEXT

INSPIRATION

 

 Essensen af min kunst er en kombination af oplevelser, følelser og tanker  jeg har gjort mig gennem livet.

Jeg er optaget af livets basale værdier, det enkle og det overskuelige i livet, hvor nærhed og følelsen af at høre til, har betydning.

 Jeg finder inspiration hertil  i vores historie, den kulturelle arv, det gamle murværk, de kalkede vægge, gammelt træværk , der både i samklang med naturen og dens mangfoldighed - og naturen i sig selv. Det er blevet til den kilde jeg øser af.

 Det er de dybder, jeg forsøger at give udtryk for i min kunst ved hjælp af blandt andet jordfarver, og forenkling af motivet, så kun det nødvendige står tilbage.

Jette Berg

Tom Jørgensen, kunstanmelder ved Jyllands Posten og redaktør af Kunstavisen, skriver i bogen 101 kunstner om Jette Bergs malerier

:Hvad er skønhed? Igennem tiden har kunsten og kunstnerne defineret den som guddommelig harmoni, som perfekte proportioner, som det sande, det gode og det ægte.De færreste vil tænke på en afskallet mur eller et gammelt plankeværk som noget skønt. Faldefærdige bondegårdslænger, misligholdte lader og affarvede husfacader får næppe de poetiske klokker til at ringe hos ret mange mennesker. Men det gør de hos Jette Berg. Hendes malerier er direkte inspireret af netop disse oversete eller direkte foragtede fænomener af forfald, fattigdom og neglet. Og faktum er, at hendes malerier er smukke. Hvordan kan man forklare, at Jette Bergs billeder er, ja, lad os bare sige det, skønne?